Category Archives: Uncategorized

Prosiect cyffrous newydd gan PONT yn nalgylch Afon Dyfi

Mae PONT wedi llwyddo i sicrhau arian grant gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy y Cynllun Datblygu Gwledig. Nod Prosiect Dolau Dyfi yw gwella a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt a helpu i gysylltu pobl a byd natur drwy amrywiaeth o weithgareddau mewn cymunedau lleol ac yn yr

Darllen mwy

Mae’r ffordd mae PONT yn gweithio yn newid

Mae’r ffordd mae PONT yn gweithio yn newid: Am y tair blynedd a hanner diwethaf, mae PONT wedi derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi golygu bod y staff wedi gallu darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i sicrhau pori cyfeillgar i fyd natur ar safleoedd amrywiol ledled Cymru yn

Darllen mwy

Ymunwch â PONT yng Ngŵyl y Gwanwyn RWAS 20fed-21ain Mai!

Dewch draw i’n stondin ni yng Ngŵyl y Gwanwyn RWAS yn ardal y stondinau gwartheg. Mae Molly, y Cob Cymreig, a Twt, y ferlen Fynydd Gymreig, yn edrych ymlaen at eich cyfarfod chi. Bydd gennym wybodaeth am ein gwaith, byddwn yn lansio ein hwb gwybodaeth newydd a bydd arddangosfeydd rhyngweithiol i

Darllen mwy

Dolydd Dyfi: annog rheolaeth er lles blodau gwyllt ac adar tir amaethyddol

Yn ddiweddar, mae Pontcymru wedi cael gwybod bod cam cyntaf eu cais am grant Cynllun Rheolaeth Gynaliadwy i Lywodraeth Cymru, fel rhan o Gronfa Datblygu Gwledig 2014-2020, wedi bod yn llwyddiannus. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar y cais i gael ei gyflwyno ym mis Awst. Mae’r prosiect, o’r

Darllen mwy
Livestock checking

Cwrs Archwilio Stoc Gogledd Cymru 14 Mawrth 2017

Wedi’i achredu gan Lantra ac yn cael ei arwain gan Hilary Kehoe, PONT Helpu cadwraeth drwy fod yn archwiliwr da byw Magu hyder i gynnal archwiliadau yn y maes Dysgu sut i adnabod arwyddion o salwch neu anaf a phroblemau posib gyda safleoedd Deall pryd i gymryd camau gweithredu priodol Profiad

Darllen mwy