Category Archives: Uncategorized

Masg Peilliwr Dolau Dyfi

Fedrwch chi drawsnewid eich hun yn beilliwr? Gwyliwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i gael gwybod sut i greu masg peilliwr gan ddefnyddio’r templedi sydd wedi’u hatodi. Beth fyddwch chi? Chwilen, gwenynen neu löyn byw? Cofiwch dynnu llun a’i roi yn y sylwadau isod! Fe allwch chi ein helpu

Darllen mwy

Proffil safle Dolau Dyfi #1: Tyddyn Penygaer

Lleoliad: Llandre, Borth Disgrifiad safle: Mae’r safle hwn yn cynnwys dau gau o laswelltir niwtral a chornel o laswelltir corsiog gyda phwll bychan. Roedd y glaswelltir niwtral wedi ei ail-hadu yn y blynyddoedd flaenorol, ond oherwydd diffyg pori a/neu dorri gwair, mae’r safle wedi tyfu’n wyllt a wedi’w  dominyddu gan rhywogaethau

Darllen mwy

Dolau Dyfi Arolwg Pryfed Peillio

Helpwch ni i archwilio ardal prosiect Dolau Dyfi drwy gymryd rhan yn ein harolwg CYM Pollinator Survey! Gallwch gynnal yr arolwg yn eich gardd, ar eich fferm neu pan rydych yn mynd allan am dro yn ddyddiol. Dylech ddewis diwrnod cynnes, heulog os yn bosib, unrhyw bryd rhwng mis Ebrill a

Darllen mwy

Dolau Dyfi Arolwg Adnabod Blodau Gwyllt

Helpwch ni i archwilio ardal prosiect Dolau Dyfi drwy gymryd rhan yn ein harolwg Dolau Dyfi Wildflower Spotter Survey Cym Gallwch gynnal yr arolwg yn eich gardd, ar eich fferm neu pan rydych yn mynd allan am dro yn ddyddiol. Gallwch wneud hyn ar unrhyw amser rhwng mis Ebrill a mis

Darllen mwy

Richard Jones Swyddog Prosiect Dolau Dyfi

Helo, fy enw i yw Richard Jones, a fi yw’r swyddog prosiect ar gyfer Dolau Dyfi, Cynllun Rheoli Cynaliadwy Lywodraeth Cymru sy’n cael ei gefnogi gan yr “European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)”. Wedi fy ngeni a’n magu yn Nolgellau, rwy’n byw ar ein fferm deuluol lle rydym yn cadw

Darllen mwy

Prosiect cyffrous newydd gan PONT yn nalgylch Afon Dyfi

Mae PONT wedi llwyddo i sicrhau arian grant gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy y Cynllun Datblygu Gwledig. Nod Prosiect Dolau Dyfi yw gwella a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt a helpu i gysylltu pobl a byd natur drwy amrywiaeth o weithgareddau mewn cymunedau lleol ac yn yr

Darllen mwy