Cymerwch olwg ar y cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig yma.

Mae PONT yn darparu ystod o gyrsiau hyfforddiant proffesiynol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. Mae’r cyrsiau ar ffurf modiwlau fel y gallwch greu portffolio o wybodaeth drwy ddewis rhai priodol. Gallwn hefyd addasu cyrsiau sy’n addas i’ch anghenion chi.

Os hoffech i PONT gyflwyno cwrs, cysylltwch â ni i drafod.

Digwyddiadau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Dydd Mawrth 8 Tachwedd, 2022, 12:00

The Welsh Wildlife Centre, Cilgerran


Past Training

Hyfforddiant Dolau Dyfi

Cwrs diweddar a gynhaliwyd fel rhan o Brosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy ‘Dolau Dyfi’. Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Cwrs Gwirio Stoc (Wedi’i achredu gan LANTRA)

Dydd Mercher 16 Mehefin, 2021, 09:00

Moelgolomen Farm


Hyfforddiant Gronfa Adferiad Gwyrdd Cymru

Cynhaliwyd y 5 Cwrs canlynol fel rhan o Brosiect ‘Gwella Cydnerthedd i Gefnogi Adferiad Gwyrdd’ PONT. Ariannwyd y prosiect hwn gan ‘Gronfa Adferiad Gwyrdd Cymru’ Llywodraeth Cymru.

Deall Phori Da Byw a Gweithio Gyda Ffermwyr

Monday 26 Gorffennaf, 2021, 10:00

£0.00

Loggerheads Country Park, Ruthin Rd, Mold, UK

Da Byw a Phobl yng Nghefn Gwlad ym Mharc Porthceri

Dydd Mercher 30 Mehefin, 2021, 09:00

Porthkerry Country Park, Park Road, Barry, Vale of Glamorgan, UK

Pori i adfer – canolbwyntio ar ddolydd

Dydd Mawrth 15 Mehefin, 2021, 00:00

Royal Society for the Protection of Birds, Machynlleth, UK

Gelli Aur Country Park, Golden Grove, Carmarthen, UK