Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth a chyfarwyddyd i’w llwytho i lawr am agweddau amrywiol ar bori er budd bywyd gwyllt. Cynhyrchwyd llawer o’r dogfennau’n wreiddiol gan y Brosiect Anifeiliaid Pori blaenorol yn Lloegr ac nid ydynt ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd. Fodd bynnag, pan fydd y dogfennau’n cael eu diweddaru a’u hadolygu, bydd PONT yn cynhyrchu fersiynau dwyieithog. Mae’r dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd a bydd mwy o wybodaeth i’w llwytho i lawr cyn bo hir.