Swyddog Prosiect Dolau Dyfi

Y Prosiect Mae Prosiect Dolau Dyfi yn cael arian grant gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy y Cynllun Datblygu Gwledig. Yr Ymgeisydd Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd mewn gwyddoniaeth amgylcheddol, profiad ymarferol o gadwraeth natur a gweithio gyda da byw, a hefyd profiad o weithio gyda

Darllen mwy

Prosiect cyffrous newydd gan PONT yn nalgylch Afon Dyfi

Mae PONT wedi llwyddo i sicrhau arian grant gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy y Cynllun Datblygu Gwledig. Nod Prosiect Dolau Dyfi yw gwella a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt a helpu i gysylltu pobl a byd natur drwy amrywiaeth o weithgareddau mewn cymunedau lleol ac yn yr

Darllen mwy

Mae’r ffordd mae PONT yn gweithio yn newid

Mae’r ffordd mae PONT yn gweithio yn newid: Am y tair blynedd a hanner diwethaf, mae PONT wedi derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi golygu bod y staff wedi gallu darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i sicrhau pori cyfeillgar i fyd natur ar safleoedd amrywiol ledled Cymru yn

Darllen mwy

PONT Landscape for All poster

Poster Quiz

Pink waxcap – Cap Cwye Punc Skylark – Ehedydd Devils bit scabious – Tamaid y Cythraul Hazel dormouse – Pathew Linnet – Llinos Marsh Fritillary – Frith y Gors Pipistrelle Bat – Ystlum Pipistrelle Barn Owl – Tylluan Wen Palmate Newt – Madfall Ddwr Balfog

Darllen mwy

Y Gweinidog ar gyfer yr Amgylchedd yn mynychu Cynhadledd PONT

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi bod Hannah Blythyn wedi cytuno i siarad yng nghynhadledd PONT ar Chwefror 7fed. Edrychwch ar ein rhaglen adolygedig am fanylion ac i archebu eich lle yn y dudalen hyfforddiant a digwyddiadau.

Darllen mwy

Ymunwch â PONT yng Ngŵyl y Gwanwyn RWAS 20fed-21ain Mai!

Dewch draw i’n stondin ni yng Ngŵyl y Gwanwyn RWAS yn ardal y stondinau gwartheg. Mae Molly, y Cob Cymreig, a Twt, y ferlen Fynydd Gymreig, yn edrych ymlaen at eich cyfarfod chi. Bydd gennym wybodaeth am ein gwaith, byddwn yn lansio ein hwb gwybodaeth newydd a bydd arddangosfeydd rhyngweithiol i

Darllen mwy