Cyfle am Swydd

Swyddog Pori Cadwraeth   Gweithio Gartref  Cyflog: £26,500 pro rata (ynghyd â chyfraniad pensiwn o 5%) Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos Am 6 mis i ddechrau, yn dibynnu ar gyllid, mae bwriad i wneud y swydd yn un barhaol. Lleoliad Mae’r swydd hon yn swydd gweithio o gartref felly mae’r lleoliad

Darllen mwy

SWYDDOG PROSIECT

PROSIECT DOLAU DYFI DISGRIFIAD O’R SWYDD – SWYDDOG PROSIECT Cyfle am swydd dros dro – 6 Mehefin i 30 Medi 2022 Disgrifiad o’r swydd Swyddog Prosiect Prosiect Dolau DyfiLawrlwythwch Cefndir Mae Prosiect Dolau Dyfi yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy’r Cynllun Datblygu Gwledig.

Darllen mwy
Dolau dyfi project pont cymru

Huchafbwyntiau Dolau Dyfi

Rydyn ni wedi bod yn edrych yn ôl dros ein huchafbwyntiau o flwyddyn gyntaf Prosiect Dolau Dyfi ac roedden ni eisiau rannu rhai ohonyn nhw gyda chi. Fel rhan o’r prosiect byddwn yn ymgymryd â rheoli cadwraeth yn ymarferol ar laswelltiroedd, mawndiroedd a ffriddoedd ar 39 o safleoedd lleol.Ym mlwyddyn gyntaf

Darllen mwy

Maintenance Walks Pont Cymru Dolau Dyfi

Teithiau Cerdded Cynnal a Chadw Dolau Dyfi

Heddiw oedd y cyntaf o’n “Teithiau Cerdded Cynnal a Chadw”, sy’n rhan o weithgareddau iechyd a lles Dolau Dyfi ar y cyd â Coed Lleol ac Ecodyfi. Mae’r rhain yn deithiau cerdded tywys gyda’r bonws ychwanegol o wneud rhywfaint o waith cynnal a chadw sylfaenol iawn fel torri canghennau bach yn

Darllen mwy

Masg Peilliwr Dolau Dyfi

Fedrwch chi drawsnewid eich hun yn beilliwr? Gwyliwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i gael gwybod sut i greu masg peilliwr gan ddefnyddio’r templedi sydd wedi’u hatodi. Beth fyddwch chi? Chwilen, gwenynen neu löyn byw? Cofiwch dynnu llun a’i roi yn y sylwadau isod! Fe allwch chi ein helpu

Darllen mwy

Dolau Dyfi Canllaw Cerdded 1; Bedd Taliesin

Eisiau dod i adnabod ardal Dolau Dyfi? Byddwn yn creu canllawiau cerdded i’ch helpu chi i wneud hynny, gan ddechrau gyda’r llwybr i Fedd Taliesin. Pwy sy’n mynd i gerdded y daith yma?

Darllen mwy