Dolau dyfi project pont cymru

Huchafbwyntiau Dolau Dyfi

Rydyn ni wedi bod yn edrych yn ôl dros ein huchafbwyntiau o flwyddyn gyntaf Prosiect Dolau Dyfi ac roedden ni eisiau rannu rhai ohonyn nhw gyda chi. Fel rhan o’r prosiect byddwn yn ymgymryd â rheoli cadwraeth yn ymarferol ar laswelltiroedd, mawndiroedd a ffriddoedd ar 39 o safleoedd lleol.Ym mlwyddyn gyntaf

Darllen mwy
Maintenance Walks Pont Cymru Dolau Dyfi

Teithiau Cerdded Cynnal a Chadw Dolau Dyfi

Heddiw oedd y cyntaf o’n “Teithiau Cerdded Cynnal a Chadw”, sy’n rhan o weithgareddau iechyd a lles Dolau Dyfi ar y cyd â Coed Lleol ac Ecodyfi. Mae’r rhain yn deithiau cerdded tywys gyda’r bonws ychwanegol o wneud rhywfaint o waith cynnal a chadw sylfaenol iawn fel torri canghennau bach yn

Darllen mwy

Masg Peilliwr Dolau Dyfi

Fedrwch chi drawsnewid eich hun yn beilliwr? Gwyliwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i gael gwybod sut i greu masg peilliwr gan ddefnyddio’r templedi sydd wedi’u hatodi. Beth fyddwch chi? Chwilen, gwenynen neu löyn byw? Cofiwch dynnu llun a’i roi yn y sylwadau isod! Fe allwch chi ein helpu

Darllen mwy

Dolau Dyfi Canllaw Cerdded 1; Bedd Taliesin

Eisiau dod i adnabod ardal Dolau Dyfi? Byddwn yn creu canllawiau cerdded i’ch helpu chi i wneud hynny, gan ddechrau gyda’r llwybr i Fedd Taliesin. Pwy sy’n mynd i gerdded y daith yma?

Darllen mwy

Collage Blodau Gwyllt Dolau Dyfi

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli gan y blodau gwyllt rhyfeddol o’ch cwmpas? Gwyliwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i gael gwybod sut i wneud collage blodau gwyllt wrth arsylwi’r ardal neu edrych ar lyfrau blodau gwyllt. Wedyn tynnwch lun a’i roi yn sylwadau’r fideo yma! Byddem wrth ein bodd yn

Darllen mwy

Proffil safle Dolau Dyfi #1: Tyddyn Penygaer

Lleoliad: Llandre, Borth Disgrifiad safle: Mae’r safle hwn yn cynnwys dau gau o laswelltir niwtral a chornel o laswelltir corsiog gyda phwll bychan. Roedd y glaswelltir niwtral wedi ei ail-hadu yn y blynyddoedd flaenorol, ond oherwydd diffyg pori a/neu dorri gwair, mae’r safle wedi tyfu’n wyllt a wedi’w  dominyddu gan rhywogaethau

Darllen mwy