Ymunwch â PONT yng Ngŵyl y Gwanwyn RWAS 20fed-21ain Mai!

Dewch draw i’n stondin ni yng Ngŵyl y Gwanwyn RWAS yn ardal y stondinau gwartheg. Mae Molly, y Cob Cymreig, a Twt, y ferlen Fynydd Gymreig, yn edrych ymlaen at eich cyfarfod chi.

Bydd gennym wybodaeth am ein gwaith, byddwn yn lansio ein hwb gwybodaeth newydd a bydd arddangosfeydd rhyngweithiol i blant eu mwynhau. Dyma gyfle i gael gwybod sut gallwch chi ymwneud â PONT drwy brosiectau, digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi lleol.

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth i ddod o hyd i Dewi, y llo Du Cymreig, ar ein gwefan, a bydd y ddau berson cyntaf i ddod o hyd iddo’n ennill gwobr! PONT yw noddwr y stondinau gwartheg brid brodorol ac mae pori cadwraeth yn hanfodol er mwyn cadw ein cynefinoedd a’n tirweddau hardd yn y cyflwr gorau posib. Rydym yn cefnogi’r cymdeithasau sy’n gwneud hyn yn bosib.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>