Sefydliad dielw yw PONT (Pori, Natur a Threftadaeth) sy’n bodoli i annog a hwyluso pori er budd bywyd gwyllt, tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol Cymru.

breakwater country park carneddau ponies

Astudiaethau Achos

Cyfnewidfa Wair PONT

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Sefydliad dielw yw PONT (Pori, Natur a Threftadaeth) sy’n bodoli i annog a hwyluso pori er budd bywyd gwyllt, tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol Cymru.

breakwater country park carneddau ponies

Astudiaethau Achos

Cyfnewidfa Wair PONT

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Gair am PONT


Mae PONT yn gweithio gydag unigolion a sefydliadau i gyflwyno trefn bori briodol er lles bywyd gwyllt, ar safleoedd unigol ac ar lefel leol a rhanbarthol.

Hyfforddiant a Digwyddiadau


Dilynwch Ni


 • Repost from gowerponies Formerly feral Charlotte and Flicka have
  14 hours ago by pontcymru  #Repost  from  @gowerponies  ... Formerly feral Charlotte and Flicka have had their last babies. In Charlotte's case first and last. Folly is strapping month old now and Jane is just days. They will be spending this winter on a meadow tour of the Vale of Glamorgan courtesy of  @pontcymru   #feral   #Conservationgrazing   #pony   #welshpony   #welshponyfoal   #foal   #Gower   #Valeofglamorgan   #grazingisamazing   #poriynrhagori   #poniesofinstagram   #ponies   #meadow   #meadowmanagement 
 • Trialling a Payment for Outcomes agrienvironment scheme on the Llyn
  5 days ago by pontcymru Trialling a Payment for Outcomes agri-environment scheme on the Llyn Peninsula Here at PONT we are working together with the Tir a Môr Llŷn partnership (Cyngor Gwynedd Council) and the National Trust Wales on an exciting new trial of a ‘Payment for Outcomes’ agri-environment scheme on the Llyn Peninsula. ‘Payment for Outcomes’ schemes are a different approach to agri-environment schemes. This type of scheme offers payments based on the desired outcomes for habitats or species rather than specific actions, and places the decision making in the hands of the farmer. On the Llyn Peninsula, the National Trust is trialling this
 • Treialu cynllun amaethamgylcheddol Talu am Ganlyniadau ar Benrhyn Lln Yma
  5 days ago by pontcymru Treialu cynllun amaeth-amgylcheddol Talu am Ganlyniadau ar Benrhyn Llŷn Yma yn PONT rydym yn cydweithio gyda phartneriaeth Tir a Môr Llŷn (Cyngor Gwynedd Council a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol National Trust Wales ar gynllun newydd cyffrous, cynllun amaeth-amgylcheddol ‘Talu am Ganlyniadau’ sy’n cael ei dreialu ar Benrhyn Llŷn. Mae’r gwaith yn cael ei gyllido gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chynllun Rheolaeth Gynaliadwy Llywodraeth Cymru. Ar Benrhyn Llŷn, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn treialu’r dull yma gyda thenantiaid ei ffermydd. Ei nod yw gweithio gyda’i thenantiaid i ddatblygu model talu am ganlyniadau sy’n gallu dylanwadu ar opsiynau ar gyfer cytundebau rheoli yn y dyfodol,
 • GrazeroftheWeek this week is Wren the Welsh Black who grazes
  7 days ago by pontcymru  #GrazeroftheWeek  this week is Wren the Welsh Black, who grazes the salt marsh of the Burry Inlet, at  @wwtllanelli  Wetland Centre. Grazing by cattle here is introduced in mid to late summer so as not to disturb breeding redshank. The cattle are important here in order to manage the sward and provide the perfect feeding conditions for the thousands of wintering birds that the site supports. Read more at www.pontcymru.org/grazer-of-the-week-13th-september-wren-the-welsh-black/ (link in bio via linktree)  #grazingisamazing   #poriynrhagori   #pontcymru   #conservationgrazing   #wildlife   #wadingbirds   #wildfowl   #wwtllanelli   #wwtllanelliwetlandcentre   #wildfowlandwetlandstrust   #saltmarsh   #ukhabitats   #farmingwithwildlife   #farming   #farmingwithnature   #naturefriendlyfarming   #sustainablefarming   #agrienvironment   #cattle   #cows   #welshblack   #cowsofinstagram 
 • Promoting the important role farming has in conserving the countryside
  1 week ago by pontcymru Promoting the important role farming has in conserving the countryside and helping nature was the most important message shared at the successful Open Farm Event held at Cwrt, the National Trust Wales Farm near Aberdaron on Bank Holiday Monday. The sunshine helped to attract many local people and visitors who were able to enjoy activities such as a farm walk, a fun dog show, sheep dog demonstrations and lots of arts and crafts. The event was organised by the National Trust and PONT and supported by the farmer as part of the Tir a Môr Llŷn partnership project. This project
 • Hybur rl bwysig sydd gan ffermio mewn gwarchod cefn gwlad
  1 week ago by pontcymru Hybu’r rôl bwysig sydd gan ffermio mewn gwarchod cefn gwlad a helpu byd natur oedd y neges bwysicaf a rannwyd yn y Digwyddiad Fferm Agored llwyddiannus a gynhaliwyd yn Cwrt, Fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (National Trust Wales) ger Aberdaron ar ddydd Llun Gŵyl y Banc. Roedd yr haul o help i ddenu llawer o bobl leol ac ymwelwyr a gafodd gyfle i fwynhau gweithgareddau fel taith fferm, sioe gŵn hwyliog, arddangosfeydd cŵn defaid a llawer o gelf a chrefft. Trefnwyd y digwyddiad gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a PONT a’i gefnogi gan y ffermwr fel rhan o brosiect partneriaeth Tir a