Sut mae PONT yn cael ei Gyllido?

Mae gweithgarwch presennol PONT yn cael ei gyllido’n llwyr bron drwy Gyllid Craidd Llywodraeth Cymru. Cyfnod yr arian grant yw 1 Hydref 2015 i 30 Medi 2018.

Mae staff PONT yn cydweithio â ffermwyr, sefydliadau a chymunedau lleol i chwilio am gyllid i sefydlu datrysiadau pori cynaliadwy i roi sylw i heriau lleol ac i fod o fudd i natur. Gall hyn gynnwys defnyddio pori i agor ardaloedd sydd wedi gordyfu, i sicrhau gwell mynediad, cefnogi mentrau bwyd lleol neu weithio gyda’r Gwasanaeth Tân i helpu i leihau’r risg o dân.

Ar hyn o bryd mae PONT yn bartner mewn nifer o geisiadau grant a hefyd yn cefnogi rhoi prosiectau presennol ar waith, fel Prosiect Cwlwm, a gyllidir gan y Loteri Fawr, dan arweiniad Menter Môn.

Hefyd mae PONT yn datblygu ei wasanaethau Cynghori a Hyfforddi fel ei fod mewn sefyllfa i ddatblygu opsiynau busnes hyfyw y tu hwnt i fis Medi 2018.

Great-Orme-Goat