Category Archives: Uncategorized @cy

Y Gweinidog ar gyfer yr Amgylchedd yn mynychu Cynhadledd PONT

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi bod Hannah Blythyn wedi cytuno i siarad yng nghynhadledd PONT ar Chwefror 7fed. Edrychwch ar ein rhaglen adolygedig am fanylion ac i archebu eich lle yn y dudalen hyfforddiant a digwyddiadau.

Darllen mwy

Ymunwch â PONT yng Ngŵyl y Gwanwyn RWAS 20fed-21ain Mai!

Dewch draw i’n stondin ni yng Ngŵyl y Gwanwyn RWAS yn ardal y stondinau gwartheg. Mae Molly, y Cob Cymreig, a Twt, y ferlen Fynydd Gymreig, yn edrych ymlaen at eich cyfarfod chi. Bydd gennym wybodaeth am ein gwaith, byddwn yn lansio ein hwb gwybodaeth newydd a bydd arddangosfeydd rhyngweithiol i

Darllen mwy

Dolydd Dyfi: annog rheolaeth er lles blodau gwyllt ac adar tir amaethyddol

Yn ddiweddar, mae Pontcymru wedi cael gwybod bod cam cyntaf eu cais am grant Cynllun Rheolaeth Gynaliadwy i Lywodraeth Cymru, fel rhan o Gronfa Datblygu Gwledig 2014-2020, wedi bod yn llwyddiannus. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar y cais i gael ei gyflwyno ym mis Awst. Mae’r prosiect, o’r

Darllen mwy