Category Archives: Job Vacancies

Cyfle am Swydd

Swyddog Pori Cadwraeth   Gweithio Gartref  Cyflog: £26,500 pro rata (ynghyd â chyfraniad pensiwn o 5%) Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos Am 6 mis i ddechrau, yn dibynnu ar gyllid, mae bwriad i wneud y swydd yn un barhaol. Lleoliad Mae’r swydd hon yn swydd gweithio o gartref felly mae’r lleoliad

Darllen mwy

SWYDDOG PROSIECT

PROSIECT DOLAU DYFI DISGRIFIAD O’R SWYDD – SWYDDOG PROSIECT Cyfle am swydd dros dro – 6 Mehefin i 30 Medi 2022 Disgrifiad o’r swydd Swyddog Prosiect Prosiect Dolau DyfiLawrlwythwch Cefndir Mae Prosiect Dolau Dyfi yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy’r Cynllun Datblygu Gwledig.

Darllen mwy

Swyddog Prosiect Dolau Dyfi

Y Prosiect Mae Prosiect Dolau Dyfi yn cael arian grant gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy y Cynllun Datblygu Gwledig. Yr Ymgeisydd Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd mewn gwyddoniaeth amgylcheddol, profiad ymarferol o gadwraeth natur a gweithio gyda da byw, a hefyd profiad o weithio gyda

Darllen mwy