Swyddog Prosiect Dolau Dyfi

Swyddog Prosiect Dolau DyfiY Prosiect

Mae Prosiect Dolau Dyfi yn cael arian grant gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy y Cynllun Datblygu Gwledig.

Yr Ymgeisydd

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd mewn gwyddoniaeth amgylcheddol, profiad ymarferol o gadwraeth natur a gweithio gyda da byw, a hefyd profiad o weithio gyda chymunedau lleol difyr. Mae gwybodaeth leol ragorol yn hanfodol, ac mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hynod ddymunol.

 

Lleoliad: Machynlleth

Cyflog: £25,500 (Cyfwerth â Llawn Amser) gyda chyfraniad Pensiwn 0 5%

Tymor y Contract: 30 Mehefin 2022

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 8 Tachwedd

DISGRIFIAD SWYDD – Swyddog Prosiect Dolau Dyfi

APPLICATION FORM -Dolau Dyfi Project Officer

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Julia Korn neu Jan Sherry. E-bost.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>