Cyfle am Swydd

Swyddog Pori Cadwraeth  

Gweithio Gartref 

Cyflog: £26,500 pro rata (ynghyd â chyfraniad pensiwn o 5%)

Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos

Am 6 mis i ddechrau, yn dibynnu ar gyllid, mae bwriad i wneud y swydd yn un barhaol.

Lleoliad

Mae’r swydd hon yn swydd gweithio o gartref felly mae’r lleoliad yn hyblyg yng Nghymru. Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn fodlon teithio.

Cefndir

Mae PONT (Pori, Natur a Threftadaeth) yn sefydliad nid-er-elw sy’n bodoli i annog a hwyluso pori er budd bywyd gwyllt, tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol Cymru.

Er mwyn cyflawni’r canlyniadau hyn, mae PONT yn ceisio recriwtio Swyddog Pori Cadwraeth brwdfrydig, llawn hunangymhelliant. Bydd y Swyddog yn gweithio gyda thîm PONT i feithrin capasiti, darparu cyngor, rhannu gwybodaeth a chefnogi sgiliau sy’n hyrwyddo gwerth pori cadwraeth ac ehangu ei ddefnydd yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth 

Am swydd ddisgrifiad anfonwch e-bost i info@pontcymru.org

Dyddiad cau 4 Tachwedd. 5pm

Cynhelir y cyfweliadau ar 17 Tachwedd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>