Tag Archives: Dolau Dyfi

Masg Peilliwr Dolau Dyfi

Fedrwch chi drawsnewid eich hun yn beilliwr? Gwyliwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i gael gwybod sut i greu masg peilliwr gan ddefnyddio’r templedi sydd wedi’u hatodi. Beth fyddwch chi? Chwilen, gwenynen neu löyn byw? Cofiwch dynnu llun a’i roi yn y sylwadau isod! Fe allwch chi ein helpu

Darllen mwy

Dolau Dyfi Canllaw Cerdded 1; Bedd Taliesin

Eisiau dod i adnabod ardal Dolau Dyfi? Byddwn yn creu canllawiau cerdded i’ch helpu chi i wneud hynny, gan ddechrau gyda’r llwybr i Fedd Taliesin. Pwy sy’n mynd i gerdded y daith yma?

Darllen mwy

Collage Blodau Gwyllt Dolau Dyfi

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli gan y blodau gwyllt rhyfeddol o’ch cwmpas? Gwyliwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i gael gwybod sut i wneud collage blodau gwyllt wrth arsylwi’r ardal neu edrych ar lyfrau blodau gwyllt. Wedyn tynnwch lun a’i roi yn sylwadau’r fideo yma! Byddem wrth ein bodd yn

Darllen mwy

Proffil safle Dolau Dyfi #1: Tyddyn Penygaer

Lleoliad: Llandre, Borth Disgrifiad safle: Mae’r safle hwn yn cynnwys dau gau o laswelltir niwtral a chornel o laswelltir corsiog gyda phwll bychan. Roedd y glaswelltir niwtral wedi ei ail-hadu yn y blynyddoedd flaenorol, ond oherwydd diffyg pori a/neu dorri gwair, mae’r safle wedi tyfu’n wyllt a wedi’w  dominyddu gan rhywogaethau

Darllen mwy