Masg Peilliwr Dolau Dyfi

Fedrwch chi drawsnewid eich hun yn beilliwr?

Gwyliwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i gael gwybod sut i greu masg peilliwr gan ddefnyddio’r templedi sydd wedi’u hatodi. Beth fyddwch chi? Chwilen, gwenynen neu löyn byw? Cofiwch dynnu llun a’i roi yn y sylwadau isod!

Fe allwch chi ein helpu ni i ddod i wybod mwy am beillwyr Dolau Dyfi drwy lenwi’r arolwg peillwyr


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>