Teithiau Cerdded Cynnal a Chadw Dolau Dyfi

Maintenance Walks Pont Cymru Dolau Dyfi

Heddiw oedd y cyntaf o’n “Teithiau Cerdded Cynnal a Chadw”, sy’n rhan o weithgareddau iechyd a lles Dolau Dyfi ar y cyd â Coed Lleol ac Ecodyfi.

Mae’r rhain yn deithiau cerdded tywys gyda’r bonws ychwanegol o wneud rhywfaint o waith cynnal a chadw sylfaenol iawn fel torri canghennau bach yn ôl ar hyd y llwybr troed, a chasglu sbwriel. Y tywyswyr gwych heddiw oedd Jenny Dingle a Gabriella Walsh, a oedd yn llawn gwybodaeth ar hyd y ffordd.

Mwynhaodd pawb a ymunodd â’n gweithgaredd newydd.Mae’r teithiau cerdded hyn ar gael i unrhyw un ymuno â hwy, ond oherwydd rheoliadau covid-19, mae cyfyngiad ar nifer y cyfranogwyr ar bob taith gerdded ac maent yn seiliedig ar y cyntaf i’r felin.Bydd gwybodaeth am y teithiau cynnal a chadw/gweithgarwch yn y dyfodol ar gael yma, neu cysylltwch â ni ar e-bost.

maintenance walks Dolau Dyfi PONT Cymru

Felly os ydych chi eisiau mynd ar daith gerdded am ba reswm bynnag, dewch i ymuno â ni!!Hefyd mae Dolau Dyfi wedi cyhoeddi rhai canllawiau cerdded lleol y gallwch ddod o hyd iddynt yma pontcymru.org/dolau-dyfi/wellbeing-activities/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>