Cwrs Gwirio Stoc (Wedi’i achredu gan LANTRA)

16/06/2021 9:00

Helpu cadwraeth drwy ddod yn wiriwr da byw Magu hyder i wneud gwiriadau yn y maes Dysgu sut i adnabod arwyddion o salwch neu anaf a phroblemau posibl gyda’r safle Deall pryd i gymryd camau priodol Cael profiad o sefyllfa ymarferol go iawn! Delfrydol i’r rhai sydd heb brofiad ymarferol o dda byw sydd – neu a hoffai fod yn rhan o ddulliau pori ar

  • Helpu cadwraeth drwy ddod yn wiriwr da byw
  • Magu hyder i wneud gwiriadau yn y maes
  • Dysgu sut i adnabod arwyddion o salwch neu anaf a phroblemau posibl gyda’r safle
  • Deall pryd i gymryd camau priodol
  • Cael profiad o sefyllfa ymarferol go iawn!

Delfrydol i'r rhai sydd heb brofiad ymarferol o dda byw sydd - neu a hoffai fod yn rhan o ddulliau pori ar gyfer bywyd gwyllt. Llefydd yn gyfyngedig felly mae’n rhaid archebu.

Cyswllt: Richard Jones