Da Byw a Phobl yng Nghefn Gwlad ym Mharc Porthceri

30/06/2021 9:00

Bydd y cwrs hwn yn helpu aelodau o’r gymuned gadwraeth i ddeall mwy am bori a rheoli da byw, y flwyddyn ffermio, rheolau a rheoliadau a ffyrdd o siarad â ffermwyr am reoli tir. Erbyn diwedd y dydd bydd cyfranogwyr wedi cael gwell dealltwriaeth o ffermio ac wedi gwella eu hymwybyddiaeth o’r materion a wynebir gan y gymuned amaethyddol. Bydd y cwrs yn cael ei

Bydd y cwrs hwn yn helpu aelodau o'r gymuned gadwraeth i ddeall mwy am bori a rheoli da byw, y flwyddyn ffermio, rheolau a rheoliadau a ffyrdd o siarad â ffermwyr am reoli tir. Erbyn diwedd y dydd bydd cyfranogwyr wedi cael gwell dealltwriaeth o ffermio ac wedi gwella eu hymwybyddiaeth o'r materion a wynebir gan y gymuned amaethyddol. Bydd y cwrs yn cael ei ddarparu gan staff PONT gyda mewnbwn gan y ffermwr lleol.

Cafodd y cwrs hwn ei gynnal mewn partneriaeth ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (AHNE)