Sarah Kessell

Fi yw Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ac rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr PONT ers ei sefydlu yng Nghymru. Roeddwn yn Gydlynydd Cenedlaethol ar gyfer y Prosiect Anifeiliaid Pori yn Lloegr a gyda llawer o flynyddoedd o brofiad mewn rheoli casgliadau o warchodfeydd natur, rwyf yn eiriolwr brwd ar ran pori cadwraeth!

Sarah Kessell