Rob Williams

Fi yw’r 5ed genhedlaeth sy’n ffermio fy fferm ac rwyf yn briod gyda merch fferm ac mae gennym ddau o feibion sy’n rhan o’r fferm deuluol. Dechreuodd ein diddordeb mewn ffermio cyfeillgar yn ecolegol yng nghanol y 1990au pan roesom ddefaid ar Fynydd Cynffig (GNG, SoDdGA, ACA) gyda’r nod o ehangu ein praidd o ddefaid. Bellach rydym yn pori Cynffig gyda gwartheg a defaid, a Chwninger Merthyr Mawr a Rhosydd Margam gyda gwartheg. Mae’r profiad hwn wedi dangos i mi beth yw’r problemau sy’n codi wrth reoli da byw ar safleoedd pwysig yn amgylcheddol mewn ardaloedd lled-drefol gyda nifer fawr o ymwelwyr, a cheisio dal ati i wneud bywoliaeth ar yr un pryd.

Rob Williams