Ian Rickman

Rwyf yn ffermwr defaid yn ucheldir Sir Gaerfyrddin. Rydym yn ffermio Gurnos ger Llandeilo sy’n ymestyn i oddeutu 220 o erwau, gyda hawliau pori Comin ar gyfer oddeutu 500 o famogiaid ar y Mynydd Du gerllaw. Ar hyn o bryd rwyf yn Is-Lywydd Rhanbarthol UAC yn Ne Cymru.

Ian Rickman