Cwrs Hyfforddi Archwilwyr Da Byw

26/11/2018 9:00 - 26/11/2018 16:00

£50.00

Mae pori cadwraeth yn hanfodol i gadw ein tirwedd ni’n hardd ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydyn ni’n dibynnu ar ferlod, gwartheg a defaid i bori ein hardaloedd ni sydd â chyfoeth o fyd natur ac weithiau mae’r llefydd hyn yn anghysbell a dim ond ar lwybr troed y gellir mynd iddyn nhw. Mae ffermwyr a phorwyr angen pobl leol i’w helpu i gadw llygad ar eu da byw. Fyddech chi’n hoffi dysgu sgiliau archwilio da byw sylfaenol er mwyn gallu helpu? Mae PONT yn cynnal cwrs hyfforddi wedi’i achredu gan LANTRA yn Bangor ddydd Llun 26fed Tachwedd 2018 (9am-4pm). Cysylltwch ag Hilary Kehoe ar hilary.kehoe@pontcymru.org. Archebu’n hanfodol. Neilltuir pob lle ar sail y cyntaf i’r felin. Mae pori cadwraeth yn hanfodol i gadw ein tirwedd ni’n hardd ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydyn ni’n dibynnu ar ferlod, gwartheg a defaid i bori ein hardaloedd ni sydd â chyfoeth o fyd natur ac weithiau mae’r llefydd hyn yn anghysbell a dim ond ar lwybr troed y gellir mynd iddyn nhw. Mae ffermwyr a phorwyr angen pobl leol i’w helpu i gadw llygad ar eu da byw. Fyddech chi’n hoffi dysgu sgiliau archwilio da byw sylfaenol er mwyn gallu helpu? Mae PONT yn cynnal cwrs hyfforddi wedi’i achredu gan LANTRA yn Bangor ddydd Llun 26fed Tachwedd 2018 (9am-4pm). Cysylltwch ag Hilary Kehoe ar hilary.kehoe@pontcymru.org. Archebu’n hanfodol. Neilltuir pob lle ar sail y cyntaf i’r felin. Cyswllt: Hilary Kehoe