Dolau Dyfi Canllaw Cerdded 2: BORTH, DOLEN LERI

Taith gerdded bleserus, fflat a hawdd ei dilyn gyda golygfeydd gwefreiddiol dros aber afon Dyfi a’r môr.