Category Archives: Prosiect Dolau Dyfi

Diweddariad Dolau Dyfi – y prosiect hyd yma

Helo, Richard Jones ydw i, y swyddog prosiect ar gyfer prosiect Dolau Dyfi. Dyma ddiweddariad am beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud ers y flwyddyn newydd … Gan fod y prosiect wedi dechrau’n swyddogol cyn i mi gael fy mhenodi, a gyda diwedd y flwyddyn ariannol ar y gorwel,

Darllen mwy

Richard Jones Swyddog Prosiect Dolau Dyfi

Helo, fy enw i yw Richard Jones, a fi yw’r swyddog prosiect ar gyfer Dolau Dyfi, Cynllun Rheoli Cynaliadwy Lywodraeth Cymru sy’n cael ei gefnogi gan yr “European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)”. Wedi fy ngeni a’n magu yn Nolgellau, rwy’n byw ar ein fferm deuluol lle rydym yn cadw

Darllen mwy