Pori Porfa a Mawndir llawn Brwyn a Molinia

01/08/2017 9:15 - 01/08/2017 16:30

£30.00

Eisiau deall pam mae brwyn a Molinia yn gallu rheoli porfa neu fawndir a sut i’w lleihau er lles byd natur a da byw? Bydd Hilary Kehoe, o PONT, ac Andy Polkey, cyn reolwr safle gyda CNC, yn eich helpu chi i ddeall sut i bori porfa neu fawndir llawn brwyn neu Molinia, gan gynnwys dewis ac amseru da byw a dulliau rheoli eraill posib. Gydag ymweliad yn y prynhawn â Chors Caron i weld cynefinoedd sydd wedi cael eu pori’n briodol. Archebion: angie.polkey@pontcymru.org Eisiau deall pam mae brwyn a Molinia yn gallu rheoli porfa neu fawndir a sut i’w lleihau er lles byd natur a da byw? Bydd Hilary Kehoe, o PONT, ac Andy Polkey, cyn reolwr safle gyda CNC, yn eich helpu chi i ddeall sut i bori porfa neu fawndir llawn brwyn neu Molinia, gan gynnwys dewis ac amseru da byw a dulliau rheoli eraill posib. Gydag ymweliad yn y prynhawn â Chors Caron i weld cynefinoedd sydd wedi cael eu pori’n briodol. Archebion: angie.polkey@pontcymru.org

Eisiau deall pam mae brwyn a Molinia yn gallu rheoli porfa neu fawndir a sut i’w lleihau er lles byd natur a da byw?

Bydd Hilary Kehoe, o PONT, ac Andy Polkey, cyn reolwr safle gyda CNC, yn eich helpu chi i ddeall sut i bori porfa neu fawndir llawn brwyn neu Molinia, gan gynnwys dewis ac amseru da byw a dulliau rheoli eraill posib. Gydag ymweliad yn y prynhawn â Chors Caron i weld cynefinoedd sydd wedi cael eu pori’n briodol.

Archebion: angie.polkey@pontcymru.org

Cyswllt: Angie Polkey