Cwrs Pori Cadwraeth

06/12/2017 9:30 - 06/12/2017 16:30

£30.00

Cwrs undydd i’ch cyflwyno chi i bori cadwraeth. Cyfle i ddysgu beth gall pori ei gyflawni a sut i gynllunio, paratoi ar gyfer a rheoli cynllun pori llwyddiannus. Cewch gyfarfod ffermwyr lleol a swyddogion prosiect a chlywed am eu profiadau o bori er lles bioamrywiaeth. I archebu eich lle cysylltwch ag Emma Douglas, Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru emma.douglas@pontcymru.org £30 y pen i sefydliadau a £10 i wirfoddolwyr, archebu’n hanfodol Cwrs undydd i’ch cyflwyno chi i bori cadwraeth. Cyfle i ddysgu beth gall pori ei gyflawni a sut i gynllunio, paratoi ar gyfer a rheoli cynllun pori llwyddiannus. Cewch gyfarfod ffermwyr lleol a swyddogion prosiect a chlywed am eu profiadau o bori er lles bioamrywiaeth. I archebu eich lle cysylltwch ag Emma Douglas, Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru emma.douglas@pontcymru.org £30 y pen i sefydliadau a £10 i wirfoddolwyr, archebu’n hanfodol Cyswllt: Emma Douglas