Cwrs Archwiliwr Stoc LANTRA

05/12/2017 9:30 - 05/12/2017 0:00

£30.00

Mae pori cadwraeth yn hanfodol ar gyfer cadw ein tirwedd yn hardd ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydym yn dibynnu ar ferlod, gwartheg a defaid i bori ein hardaloedd sydd â chyfoeth o fyd natur ac weithiau mae’r ardaloedd hyn yn anghysbell a dim ond ar droed y mae posib eu cyrraedd. Mae ffermwyr a phorwyr angen pobl leol i’w helpu i archwilio eu da byw. ’Fyddech chi’n hoffi dysgu sgiliau archwilio da byw sylfaenol er mwyn ein helpu ni? £30 y pen i sefydliadau, am ddim i wirfoddolwyr, archebu’n hanfodol I archebu eich lle cysylltwch ag Emma Douglas, Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru  emma.douglas@pontcymru.org   Mae pori cadwraeth yn hanfodol ar gyfer cadw ein tirwedd yn hardd ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydym yn dibynnu ar ferlod, gwartheg a defaid i bori ein hardaloedd sydd â chyfoeth o fyd natur ac weithiau mae’r ardaloedd hyn yn anghysbell a dim ond ar droed y mae posib eu cyrraedd. Mae ffermwyr a phorwyr angen pobl leol i’w helpu i archwilio eu da byw. ’Fyddech chi’n hoffi dysgu sgiliau archwilio da byw sylfaenol er mwyn ein helpu ni? £30 y pen i sefydliadau, am ddim i wirfoddolwyr, archebu’n hanfodol I archebu eich lle cysylltwch ag Emma Douglas, Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru  emma.douglas@pontcymru.org   Cyswllt: Emma Douglas