Diwrnod Agored/ Farm Open Day ar Aberdaron

farm open day diwrnod agored pont cymruWedi ei gynnal gan / hosted by the Tir a Mor Llyn – Land and Sea Partnership and National Trust Wales

Diwrnod Agored / Farm Open Day
ar Fferm Cwrt, Aberdaron
Dydd Llun Gŵyl y Banc Awst 26
Bank Holiday Monday August 26
11:00 – 16:00

Dysgwch sut mae ffermio o fudd i natur

Taith o amgylch y fferm
Gweithdy celf hefo Kim Atkinson, artist lleol
Sioe Cŵn
Gweithgareddau i blant – gwnewch rhai o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod chi’n 11 ¾
Lluniaeth ysgafn

Popeth am ddim

Parcio yn y maes parcio bychan ym mhen lon Porth Meudwy, neu beth am gerdded ar hyd y Llwybr Arfordir o Aberdaron new ddefnyddio Bws Arfordir Llyn.

 

Learn how farming benefits nature

Farm walk
Art Workshop with Local Artist Kim Atkinson
Fun Dog Show
Children’s activities – try some of the 50 things to do before you are 11 ¾
Refreshments

Everything free

Parking in the small car park at the top of the lane to Porth Meudwy or why not walk along the Wales Coast Path from Aberdaron or use the Llyn Coast Bus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>