TAITH GERDDED PUMLUMON

07/08/2021 10:00 - 07/08/2021 16:30

Byddwn yn cerdded i Lyn Llygad Rheidol ac yna’n dringo’n serth i gopa Pumlumon o ble y gawn golygfa wych o’r ardal hanesyddol hon. Mae Angharad Fychan o Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru yn arbennig o wybodus o’r ardal yma, a hi fydd ein arweinydd arbenigol, gan dynnu sylw at lefydd o ddiddordeb, ac yn egluro enwau’r llefydd a basiwn a’n ar hyd y daith. Mae rhan o’r daith gerdded hon, yn enwedig y llechwedd i fyny i Ben Pumlumon Fawr, yn serth iawn ac yn weddol anwastad dan draed. Byddwn yn cerdded y rhan yma yn bwyllog, gyda digon o gyfleoedd i ddal eich gwynt, ond byddwch yn ymwybodol y byddwn yn dringo mynydd. Anfonwch e-bost at Jenny os oes gennych unrhyw ymholiadau. Pellter: 11km / 7 milltir Mae archebu lle yn hanfodol gan fod lefydd yn gyfyngedig. Byddwn yn cerdded i Lyn Llygad Rheidol ac yna’n dringo’n serth i gopa Pumlumon o ble y gawn golygfa wych o’r ardal hanesyddol hon. Mae Angharad Fychan o Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru yn arbennig o wybodus o’r ardal yma, a hi fydd ein arweinydd arbenigol, gan dynnu sylw at lefydd o ddiddordeb, ac yn egluro enwau’r llefydd a basiwn a’n ar hyd y daith. Mae rhan o’r daith gerdded hon, yn enwedig y llechwedd i fyny i Ben Pumlumon Fawr, yn serth iawn ac yn weddol anwastad dan draed. Byddwn yn cerdded y rhan yma yn bwyllog, gyda digon o gyfleoedd i ddal eich gwynt, ond byddwch yn ymwybodol y byddwn yn dringo mynydd. Anfonwch e-bost at Jenny os oes gennych unrhyw ymholiadau. Pellter: 11km / 7 milltir Mae archebu lle yn hanfodol gan fod lefydd yn gyfyngedig.

Byddwn yn cerdded i Lyn Llygad Rheidol ac yna'n dringo'n serth i gopa Pumlumon o ble y gawn golygfa wych o'r ardal hanesyddol hon.

Mae Angharad Fychan o Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru yn arbennig o wybodus o’r ardal yma, a hi fydd ein arweinydd arbenigol, gan dynnu sylw at lefydd o ddiddordeb, ac yn egluro enwau’r llefydd a basiwn a'n ar hyd y daith.

Mae rhan o'r daith gerdded hon, yn enwedig y llechwedd i fyny i Ben Pumlumon Fawr, yn serth iawn ac yn weddol anwastad dan draed. Byddwn yn cerdded y rhan yma yn bwyllog, gyda digon o gyfleoedd i ddal eich gwynt, ond byddwch yn ymwybodol y byddwn yn dringo mynydd.

Anfonwch e-bost at Jenny os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Pellter: 11km / 7 milltir

Mae archebu lle yn hanfodol gan fod lefydd yn gyfyngedig.

Cyswllt: Jenny Dingle