Cynhadledd PONT 2018

06/02/2018 9:00 - 07/02/2018 16:00

6-7 Chwefror 2018 – Cynhadledd PONT – Gwesty The Dragon, Abertawe. Ffermio, Natur A Bwyd Mae croeso i chi ddod i un diwrnod neu i'r ddau – byddant yn cael eu bilio ar wahân. CADEIRYDD Diwrnod 1: Dr Tim Render, Llywodraeth Cymru (LlC) RHAGLEN: Diwrnod 1 CADEIRYDD Diwrnod 2: Ian Rickman Cyfarwyddwr PONT  RHAGLEN: Diwrnod 2 Rhaglen (pdf) Cost y Gynhadledd Diwrnod 1 – £35 Diwrnod 2 – £35 Cinio’r Gynhadledd – £30 Time Activity 11:00 COFRESTRU'N AGOR 11:50 Cinio Bwffe 12:50 Cyflwyniad – i’w gadarnhau, LlC 13:00 Brexit, ffermio a'r amgylchedd – diweddariad, Dr Tim Render, LlC 13:15 Diweddariad ar weithgarwch PONT – Mike Alexander (Cadeirydd PONT) 13:30 Datblygu cynlluniau amaeth amgylcheddol sy'n gallu sicrhau gwell rheolaeth ar dir amaethyddol Gwerth Natur Uchel – gwersi Rhaglen Burren – Dr Sharon Parr, Rhaglen Burren 14:00 Bocs Sebon – Pori cadwraeth: Persbectif Awdurdod Lleol – Richard Wistow Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 14:05 Rheoli llystyfiant o bersbectif y Gwasanaeth Tân– Craig Hope, Y Gwasanaeth Tân 14:35 Trafodaeth Panel 15:00 EGWYL 15:30 Porfa am Oes – astudio'r posibiliadau ar gyfer ychwanegu gwerth at anifeiliaid pori – Russ Carrington, Y Gymdeithas ar gyfer Da Byw Bwydo ar Borfa a John Price, Ffermwr 16.00 BOCS SEBON – 3 Dafad mewn Cwch – Jane Bissett 16.05 Elwa o Borfa Frodorol – Pori a Gynllunnir yn Gyfannol Ar Waith – Rob Havard, Natural England a Ffermwr 16.35 Trafodaeth Panel 17.00 Crynodeb o'r ddiwrnod – Andrew Slade, LlC 17.10 Cloi'r gynhadledd 19.30 CINIO NOS Y GYNHADLEDD – Alun Elidyr × Time Activity 08:15 COFRESTRU'N AGOR 08:50 Cyflwyniad i'r dydd – Cadeirydd 09:00 Infertebrata buddiol mewn rheoli glaswelltiroedd gyda ffocws ar chwilod tail: Sut gallwn eu cael i wethio i ni – Dr Sarah Beynon 09:30 Merlod, porfa, pobl a chynhyrchion arbennig: Pori cadwraeth ar Benrhyn Gŵyr o bersbectif personol – Jenni Nellist – ‘Horses Translated’  & Emma Douglas PONT 10:00 Gweinidog yr Amgylchedd – Hannah Blythyn AC 10:15 BOCS SEBON – Cynulliad Bwyd Abertawe – Jack Joseph Cynulliad Bwyd 10:20 Llifogydd a Brithion – Andy Rumming, Ffermwr 10:50 Trafodaeth Panel 11:00 EGWYL 11:15 Ar gyfer yr ymweliad maes – mynd i'r bysus 11:30 GWEITHDY Pori cadwraeth ar waith – Hilary Kehoe, PONT (i'w gynnal ar yr un pryd â'r ymweliad maes) Ymweliad maes 11.30 Bysus yn gadael ar gyfer yr ymweliad maes 12.00 Cyrraedd y safle 12:30 Cinio ar gyfer y rhai yn y gweithdy Bydd pawb ar yr ymweliad maes yn cael pecyn bwyd i ginio 14:45 Yn ôl ar y bysus 15.30 Yn ôl yn y gwesty a gadael × 6-7 Chwefror 2018 – Cynhadledd PONT – Gwesty The Dragon, Abertawe.

Ffermio, Natur A Bwyd

Mae croeso i chi ddod i un diwrnod neu i'r ddau – byddant yn cael eu bilio ar wahân.

CADEIRYDD Diwrnod 1: Dr Tim Render, Llywodraeth Cymru (LlC)

CADEIRYDD Diwrnod 2: Ian Rickman Cyfarwyddwr PONT 

Rhaglen (pdf)
Cost y Gynhadledd
Diwrnod 1 – £35 Diwrnod 2 – £35 Cinio’r Gynhadledd – £30
Time Activity
11:00 COFRESTRU'N AGOR
11:50 Cinio Bwffe
12:50 Cyflwyniad – i’w gadarnhau, LlC
13:00 Brexit, ffermio a'r amgylchedd – diweddariad, Dr Tim Render, LlC
13:15 Diweddariad ar weithgarwch PONT – Mike Alexander (Cadeirydd PONT)
13:30 Datblygu cynlluniau amaeth amgylcheddol sy'n gallu sicrhau gwell rheolaeth ar dir amaethyddol Gwerth Natur Uchel – gwersi Rhaglen Burren – Dr Sharon Parr, Rhaglen Burren
14:00 Bocs Sebon – Pori cadwraeth: Persbectif Awdurdod Lleol – Richard Wistow Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
14:05 Rheoli llystyfiant o bersbectif y Gwasanaeth Tân– Craig Hope, Y Gwasanaeth Tân
14:35 Trafodaeth Panel
15:00 EGWYL
15:30 Porfa am Oes – astudio'r posibiliadau ar gyfer ychwanegu gwerth at anifeiliaid pori – Russ Carrington, Y Gymdeithas ar gyfer Da Byw Bwydo ar Borfa a John Price, Ffermwr
16.00 BOCS SEBON – 3 Dafad mewn Cwch – Jane Bissett
16.05 Elwa o Borfa Frodorol – Pori a Gynllunnir yn Gyfannol Ar Waith – Rob Havard, Natural England a Ffermwr
16.35 Trafodaeth Panel
17.00 Crynodeb o'r ddiwrnod – Andrew Slade, LlC
17.10 Cloi'r gynhadledd
19.30 CINIO NOS Y GYNHADLEDD – Alun Elidyr
Time Activity
08:15 COFRESTRU'N AGOR
08:50 Cyflwyniad i'r dydd – Cadeirydd
09:00 Infertebrata buddiol mewn rheoli glaswelltiroedd gyda ffocws ar chwilod tail: Sut gallwn eu cael i wethio i ni – Dr Sarah Beynon
09:30 Merlod, porfa, pobl a chynhyrchion arbennig: Pori cadwraeth ar Benrhyn Gŵyr o bersbectif personol – Jenni Nellist – ‘Horses Translated’  & Emma Douglas PONT
10:00 Gweinidog yr Amgylchedd – Hannah Blythyn AC
10:15 BOCS SEBON – Cynulliad Bwyd Abertawe – Jack Joseph Cynulliad Bwyd
10:20 Llifogydd a Brithion – Andy Rumming, Ffermwr
10:50 Trafodaeth Panel
11:00 EGWYL
11:15 Ar gyfer yr ymweliad maes – mynd i'r bysus
11:30 GWEITHDY Pori cadwraeth ar waith – Hilary Kehoe, PONT (i'w gynnal ar yr un pryd â'r ymweliad maes) Ymweliad maes
11.30 Bysus yn gadael ar gyfer yr ymweliad maes
12.00 Cyrraedd y safle
12:30 Cinio ar gyfer y rhai yn y gweithdy Bydd pawb ar yr ymweliad maes yn cael pecyn bwyd i ginio
14:45 Yn ôl ar y bysus
15.30 Yn ôl yn y gwesty a gadael
Cyswllt: Julia Korn

 • Archebwch eich lle yn y gynhadledd

  Dewiswch y rhannau o’r digwyddiad yr hoffech eu harchebu.

  Ar ôl i ni dderbyn y taliad, byddwn yn cadarnhau eich lle ar e-bost

  Nid oes llety'n cael ei ddarparu.
  Archebwch lety ar wahân os gwelwch yn dda.


 • Enw’r sefydliad rydych chi’n ei gynrychioli
 • Pris: £ 35.00
 • Pris: £ 35.00
 • Bydd pawb ar yr ymweliad maes yn cael cludiant a phecyn bwyd i ginio

 • Cyfle cymdeithasol a rhwydweithio gwych ac wedyn bydd sgwrs ar ôl y cinio gan Alun Elidyr!

  Pris: £ 30.00

 • £ 0.00

 • Polisi Ad-daliad
  Mae ad-daliad llawn ar gael cyn Ionawr 16eg. Ar ôl y dyddiad hwn, ni ellir cynnig unrhyw ad-daliad ond cewch anfon person arall i’r digwyddiad heb gost ychwanegol. Mae’n rhaid i chi roi gwybod i PONT am y newid hwn. I wneud cais am ganslo neu i wneud newid, anfonwch e-bost at Julia Korn E-bost Julia.korn@pontcymru.org.