Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

08/11/2022 12:00

Rydyn ni’n gyffrous iawn am allu cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol wyneb yn wyneb eleni. Dyddiad Rhagfyr 8fed Lleoliad Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru, Cilgerran, Aberteifi https://www.welshwildlife.org/visit/welsh-wildlife-centre-teifi-marshes Amser O ganol dydd – bydd cinio bwffe yn cael ei ddarparu wrth i chi gyrraedd. Yn dilyn y CCB bydd cyfle i edrych o amgylch Corsydd Teifi dan arweiniad Sarah Kessell, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Rydyn ni'n gyffrous iawn am allu cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol wyneb yn wyneb eleni.

Dyddiad Rhagfyr 8fed

Lleoliad Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru, Cilgerran, Aberteifi https://www.welshwildlife.org/visit/welsh-wildlife-centre-teifi-marshes
Amser O ganol dydd - bydd cinio bwffe yn cael ei ddarparu wrth i chi gyrraedd.

Yn dilyn y CCB bydd cyfle i edrych o amgylch Corsydd Teifi dan arweiniad Sarah Kessell, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ac aelod o Fwrdd PONT.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly rhowch wybod i mi os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu ac fe ychwanegaf eich enw at y rhestr ddosbarthu. Bydd gofyn i chi gadarnhau yn nes at yr amser.

Cyswllt: Julia Korn

Cyswllt: Julian Korn