Cwrs Archwiliwr Stoc LANTRA

29/11/2017 9:30 - 29/11/2017 16:30

£50.00

Mae pori cadwraeth yn hanfodol ar gyfer cadw ein tirwedd yn hardd ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydym yn dibynnu ar ferlod, gwartheg a defaid i bori ein hardaloedd sydd â chyfoeth o fyd natur ac weithiau mae’r ardaloedd hyn yn anghysbell a dim ond ar droed y mae posib eu cyrraedd. Mae ffermwyr a phorwyr angen pobl leol i’w helpu i archwilio eu da byw. ’Fyddech chi’n hoffi dysgu sgiliau archwilio da byw sylfaenol er mwyn ein helpu ni? I archebu eich lle cysylltwch ag Hilary Kehoe, Swyddog Datblygu Rhanbarthol Gogledd Cymru hilary.kehoe@pontcymru.org Mae pori cadwraeth yn hanfodol ar gyfer cadw ein tirwedd yn hardd ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydym yn dibynnu ar ferlod, gwartheg a defaid i bori ein hardaloedd sydd â chyfoeth o fyd natur ac weithiau mae’r ardaloedd hyn yn anghysbell a dim ond ar droed y mae posib eu cyrraedd. Mae ffermwyr a phorwyr angen pobl leol i’w helpu i archwilio eu da byw. ’Fyddech chi’n hoffi dysgu sgiliau archwilio da byw sylfaenol er mwyn ein helpu ni? I archebu eich lle cysylltwch ag Hilary Kehoe, Swyddog Datblygu Rhanbarthol Gogledd Cymru hilary.kehoe@pontcymru.org Cyswllt: Hilary Kehoe