Partneriaid

Mae PONT yn cael cymorth a chyfraniad gan amrywiaeth o sefydliadau ledled Cymru, gan gynnwys sefydliadau cadwraeth, cyrff llywodraeth, awdurdodau parciau cenedlaethol, cymdeithasau bridiau brodorol ac undebau ffermio. Cynrychiolwyr y sefydliadau hyn sy’n ffurfio Bwrdd Cyfarwyddwyr PONT a Grŵp Cynghori PONT.

 • ADAS Cymru
 • Brecon Beacons National Park Authority
 • Butterfly Conservation
 • Cadw
 • Canolfan Organig Cymru
 • Carmarthenshire County Council
 • Cymdeithas Gwartheg Duon Cymreig - Welsh Black Cattle Society
 • Cymdeithas Tir A Busnes Cefngwlad - CLA Wales
 • Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Defence Estates
 • Farmers Union of Wales
 • FWAG Cymru
 • Grazing Advice Partnership
 • Hybu Cig Cymru - Meat Production Wales
 • Institute of Grassland and Environmental Research
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Natural England
 • NFU Cymru
 • Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • Parc Cenedlaethol Eryri - Snowdonia National Park Authority
 • Powys County Council
 • Rare Breeds Survival Trust
 • RSPB
 • Shared Earth Trust yn Fferm Denmark
 • University of Wales Bangor
 • West Wales Dexter Group
 • Ymddiriedolaeth natur cymru