Gweithgareddau Lles Teuluoedd

Fel rhan o brosiect Dolau Dyfi, rydyn ni wedi creu rhai gweithgareddau i’n helpu i ddarganfod ardal Dolau Dyfi a mwynhau’r awyr agored ar yr un pryd!

Cwblhewch y gweithgareddau gan ddefnyddio’r cyfarwyddiadau a’u hanfon gyda’ch lluniau at ein Swyddog Prosiect.


Dolau Dyfi Canllaw Cerdded 3: Dolen Cefn Erglodd

Taith gerdded ddiddorol i fyny ac ar hyd y bryn i’r De o’r A487. Mae dringfa serth drwy goetir derw ar y dechrau ac wedyn rhiw serth i lawr yn ôl. Ar ôl cyrraedd ymyl yr esgair, mae’r llwybr yn fwy gwastad ac agored gyda golygfeydd eang dros Dalybont, Taliesin ac aber afon Dyfi.

Dolau Dyfi Canllaw Cerdded 2: BORTH, DOLEN LERI

Taith gerdded bleserus, fflat a hawdd ei dilyn gyda golygfeydd gwefreiddiol dros aber afon Dyfi a’r môr.

Arolwg Pryfed Peillio

Gallwch gynnal yr arolwg yn eich gardd, ar eich fferm neu pan rydych yn mynd allan am dro yn ddyddiol.

Dylech ddewis diwrnod cynnes, heulog os yn bosib, unrhyw bryd rhwng mis Ebrill a mis Awst. Lawrlwythwch daflen yr arolwg a llenwi’r manylion.

Wedyn dewiswch ddarn o laswelltir, gwrych neu ymyl glaswellt gyda blodau a dewis un math o flodyn h.y. blodyn menyn, ysgall, llygad y dydd a chyfrif faint o bryfed sy’n ymweld â’r blodau mewn cyfnod o 5 munud wedi’i amseru.

Ceisiwch gyfrif y pryfed yn ôl math e.e. gwenyn, glöynnod byw, chwilod ac ati. Gallwch lawrlwytho taflen adnabod o’r wefan ganlynol.

Tynnwch luniau o’r blodau a’r pryfed gyda’ch ffôn, eich tabled neu eich camera os gwelwch yn dda.

Os gallwch chi sganio neu dynnu llun eich taflenni wedi’u llenwi, anfonwch nhw gyda’ch lluniau i Swyddfa Prosiect Dolau Dyfi os gwelwch yn dda Richard.jones@pontcymru.org


Arolwg Adnabod Blodau Gwyllt

Gallwch gynnal yr arolwg yn eich gardd, ar eich fferm neu pan rydych yn mynd allan am dro yn ddyddiol.

Gallwch wneud hyn ar unrhyw amser rhwng mis Ebrill a mis Medi tra bydd gwahanol flodau yn eu blodau.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw lawrlwytho taflen yr arolwg a chwilio am y blodau. Dywedwch wrthym ble welsoch chi’r blodyn i ddechrau drwy ysgrifennu cod y cynefin yn y bocs nesaf at y blodyn.

Tynnwch luniau o’r blodau gyda’ch ffôn, eich tabled neu eich camera os gwelwch yn dda.
Os gallwch chi sganio neu dynnu llun eich taflenni wedi’u llenwi, anfonwch nhw gyda’ch lluniau i Swyddfa Prosiect Dolau Dyfi os gwelwch yn dda Richard.jones@pontcymru.org