Arts Activities

Collage Blodau


Masg Peilliwr


Gwydd Blodau

Cyfle i gael eich ysbrydoli gan y blodau gwyllt hardd o’ch amgylch a chreu gwŷdd blodau gwyllt. Defnyddiwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i’ch helpu i ddechrau arni a gweld beth allwch chi ei greu. Cofiwch mai dim ond ychydig o flodau ddylech chi eu cymryd, a dim ond os oes digon, gan fod y peillwyr eu hangen hefyd!

Tynnwch lun o’r hyn rydych chi wedi’i greu a’i roi yn y sylwadau, fe fyddem ni wrth ein bodd yn ei weld. Cofiwch y gallwch chi ein helpu ni i archwilio ardal prosiect Dolau Dyfi drwy lenwi’r arolwg blodau gwyllt – gallwch wneud hynny ar yr un pryd â chasglu blodau gwyllt ar gyfer y gwŷdd! Pigwch blodau gwyllt yn gyfrifol.

Dylech ddim ond cymryd ychydig ar y tro. Pigwch blodau o gardd neu tir eich hunain, neu o wrychoedd ac ymylon ffyrdd. PEIDIWCH BYTH â pigo blodau o dir preifat neu o safleoedd a ddiogelir. Os ydych yn ansicr cysylltwch â PONT.