Arts Activities

Adborth gweithdai zoom Ennyn CIC

Diolch am y sesiwn fantastic! Dyma llun Tomos. A fyddech mor garedig a gadael I ni wbod pam fydd ‘Arty Parti’….
Rhian

Brilliant project. Elliw throughly enjoy her zoom meeting with you all. And her canvas painting looks amazing. Picture to follow when she’s finished doing all her finishing touches.
Many thanks. 
Molly

Photos from today’s session.  Soffia had a wonderful time!  Luke had a great time. He thought it was fun! He doesn’t feel confident doing arty stuff but said you explained how to do everything. Diolch. x
Natalie

Cara wedi lyfio sesiwn bore ma Elin, wrth i bodd a ti di neud i blwyddyn hn canu penblwydd hapus hefyd diolch xxx rho wbod os oes gena chi blanie i neud mwy fydde ni mwy na hapus i dalu am wbeth fel ne iddi mai di mwynhau gymint diolch xxx
Manon

Here is a picture of Marged with some of her work. She really enjoyed the workshop.
Caryl

Diolch yn fawr iawn am y gweithdy celf Elin, plant di rili mwynhau,
Eirian

Diolch am weithdy arbennig!!
C Lloyd


Collage Blodau


Masg Peilliwr


Gwydd Blodau

Cyfle i gael eich ysbrydoli gan y blodau gwyllt hardd o’ch amgylch a chreu gwŷdd blodau gwyllt. Defnyddiwch ein fideo (wedi’i greu gan ENNYN C.I.C) i’ch helpu i ddechrau arni a gweld beth allwch chi ei greu. Cofiwch mai dim ond ychydig o flodau ddylech chi eu cymryd, a dim ond os oes digon, gan fod y peillwyr eu hangen hefyd!

Tynnwch lun o’r hyn rydych chi wedi’i greu a’i roi yn y sylwadau, fe fyddem ni wrth ein bodd yn ei weld. Cofiwch y gallwch chi ein helpu ni i archwilio ardal prosiect Dolau Dyfi drwy lenwi’r arolwg blodau gwyllt – gallwch wneud hynny ar yr un pryd â chasglu blodau gwyllt ar gyfer y gwŷdd! Pigwch blodau gwyllt yn gyfrifol.

Dylech ddim ond cymryd ychydig ar y tro. Pigwch blodau o gardd neu tir eich hunain, neu o wrychoedd ac ymylon ffyrdd. PEIDIWCH BYTH â pigo blodau o dir preifat neu o safleoedd a ddiogelir. Os ydych yn ansicr cysylltwch â PONT.