Dolau Dyfi Arolwg Pryfed Peillio

Helpwch ni i archwilio ardal prosiect Dolau Dyfi drwy gymryd rhan yn ein harolwg CYM Pollinator Survey!

Gallwch gynnal yr arolwg yn eich gardd, ar eich fferm neu pan rydych yn mynd allan am dro yn ddyddiol. Dylech ddewis diwrnod cynnes, heulog os yn bosib, unrhyw bryd rhwng mis Ebrill a mis Awst. Lawrlwythwch daflen yr arolwg a llenwi’r manylion. Wedyn dewiswch ddarn o laswelltir, gwrych neu ymyl glaswellt gyda blodau a dewis un math o flodyn h.y. blodyn menyn, ysgall, llygad y dydd a chyfrif faint o bryfed sy’n ymweld â’r blodau mewn cyfnod o 5 munud wedi’i amseru. Ceisiwch gyfrif y pryfed yn ôl math e.e. gwenyn, glöynnod byw, chwilod ac ati. Gallwch lawrlwytho taflen adnabod o’r wefan ganlynol:

https://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/FIT%20Count%20insect%20guide%20v3C_Welsh.pdf

Tynnwch luniau o’r blodau a’r pryfed gyda’ch ffôn, eich tabled neu eich camera os gwelwch yn dda.

Os gallwch chi sganio neu dynnu llun eich taflenni wedi’u llenwi, anfonwch nhw gyda’ch lluniau i Swyddfa Prosiect Dolau Dyfi os gwelwch yn dda Richard Jones


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>