Dolau Dyfi Arolwg Adnabod Blodau Gwyllt

Arolwg Adnabod Blodau Gwyllt bee orchidHelpwch ni i archwilio ardal prosiect Dolau Dyfi drwy gymryd rhan yn ein harolwg Dolau Dyfi Wildflower Spotter Survey Cym

Gallwch gynnal yr arolwg yn eich gardd, ar eich fferm neu pan rydych yn mynd allan am dro yn ddyddiol. Gallwch wneud hyn ar unrhyw amser rhwng mis Ebrill a mis Medi tra bydd gwahanol flodau yn eu blodau. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw lawrlwytho taflen yr arolwg a chwilio am y blodau. Dywedwch wrthym ble welsoch chi’r blodyn i ddechrau drwy ysgrifennu cod y cynefin yn y bocs nesaf at y blodyn.

Tynnwch luniau o’r blodau gyda’ch ffôn, eich tabled neu eich camera os gwelwch yn dda.

Os gallwch chi sganio neu dynnu llun eich taflenni wedi’u llenwi, anfonwch nhw gyda’ch lluniau i Swyddfa Prosiect Dolau Dyfi os gwelwch yn dda Richard Jones


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>