John Price

John Price ydw i ac rwyf yn ffermio mewn partneriaeth â’m gwraig Patsy ym mhen gorllewinol Bannau Brycheiniog. Mae gennym braidd o famogiaid Cheviot yn y Fforest Fawr ac rydym yn cadw praidd o famogiaid Swale i fagu Miwls. Mae gennym hefyd fuches o wartheg Belted Galloway, sy’n cael eu bwydo 100% ar borfa ac rydym yn gwerthu’r eidion i gyd o gartref.

John Price