Cyfnewidfa Tail PONT

Mae cyfnewidfa wair PONT yn gyfrwng i roi’r bobl sydd â gwair neu dail mewn cysylltiad â’r rhai sydd eu heisiau.

System cofrestru defnyddwyr i bobl gynnwys eu manylion

No items found[/wpml-string]
corral greenManure Available
corral whiteManure Wanted


Mae’r dolydd hyn yn cynnwys cyfoeth o flodau, glaswelltau a hesg ac yn gartref i amrywiaeth o bryfed a thrychfilod. Oherwydd nad ydynt wedi cael eu hailhadu gyda chymysgeddau o laswellt amaethyddol, na’u trin gyda phlaleiddiaid a gwrtaith anorganig, mae eu cynhyrchiant yn isel ac mae’r perchnogion yn cael trafferth gwerthu’r gwair a gwneud unrhyw elw o’u dolydd.

Fodd bynnag, mae perchnogion ceffylau’n chwilio mwy a mwy am wair gyda lefel isel o siwgr ac uchel o ffibr i’w brynu, ond efallai nad oes ganddynt y cysylltiadau priodol i ddod o hyd i’r cyflenwad yma.

Hefyd efallai y bydd angen chwalu ychydig o dail fferm, yn hytrach na gwrteithiau artiffisial, ar ddolydd gwair.

Hay Available? Hay Wanted?

If you have meadow hay available or would like to find meadow hay, add a listing here.

Manure Available? Manure Wanted?

If you have manure available or would like to find manure, add a listing here.