Cwrs Archwilio Stoc Gogledd Cymru 14 Mawrth 2017

Livestock outlineWedi’i achredu gan Lantra ac yn cael ei arwain gan Hilary Kehoe, PONT

  • Helpu cadwraeth drwy fod yn archwiliwr da byw
  • Magu hyder i gynnal archwiliadau yn y maes
  • Dysgu sut i adnabod arwyddion o salwch neu anaf a phroblemau posib gyda safleoedd
  • Deall pryd i gymryd camau gweithredu priodol
  • Profiad o sefyllfaoedd ymarferol real!

Delfrydol ar gyfer y rhai heb gefndir mewn gofalu am anifeiliaid ac sydd – neu a fyddai’n hoffi – ymwneud â phori cadwraeth. Am fwy o fanylion, cysylltwch ag: Hilary.kehoe@pontcymru.org

07421 994859

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>